Bli fri från falska anklagelser om ekobrott

Rasism och diskriminering förekommer på alla nivåer i samhället. Det finns exempel på hur personer med utländskt påbrå blir oskyldigt anklagade för bland annat ekobrott. Om detta har hänt dig finns hjälp att få.

Skulle du någon gång hamna i en situation där du på grund av rasism i samhället står oskyldigt anklagad för ekobrott behöver du inte gå igenom det ensam. Du har nämligen rätt till rättslig rådgivning och stöd av advokaterna på olssonlilja.se eller på liknande advokatbyråer. Om du misstänks för att ha begått ekobrott bör du inte gå ensam på förhöret utan ta med dig din advokat. I Sverige har alla rätt till en offentlig försvarare.

Vad är ekobrott för något enligt svenska lagen?

Ekobrott är ekonomisk brottslighet. Brottsligheten kan utgöras av olika handlingar. Den kan innebära bokföringsbrott, skattebrott och penningtvättbrott. Med andra ord är det ett ganska brett rättsligt fält. Många gånger begås ekobrott omedvetet, och det är därför som det hela kan vara så förvirrande.

Sverige har krångliga skatteregler, vilket många näringsidkarare kan vittna om. Det är fullt förståeligt om du som inte kan språket fullt ut har svårt att tyda föreskrifter. De kan nämligen vara svåra för vem som helst. Om du dessutom är oskyldigt anklagad för ekobrott på grund av rasism blir situationen än krångligare, varför advokathjälp är så viktigt.

Hur vet man om anklagelserna beror på rasism?

Rasism och diskriminering kan se ut på många olika sätt. Ibland görs det så subtilt att man bara anar det och ibland görs det mycket tydligt. Att myndigheterna granskar vissa samhällsgrupper hårdare än andra är ett exempel på strukturell rasism och diskriminering.

Polismyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att undersöka och vidta åtgärder mot rasismens och diskrimineringens strukturella uttryck i Sverige, som delvis syns i offentlig statistik. Det är inte lika lätt att komma åt den vardagsrasism som du kanske får utstå i mötet med kunder eller leverantörer. Genom att anlita en advokat får du hjälp att reda upp situationen och att ta reda på om rasism ligger bakom ekobrottsanklagelserna.