Val

Rösta! – Ditt viktigaste sätt att påverka politiken

Om du inte röstar kan du inte klaga. Det är en fras som vi alla har hört någon gång, och den är helt sann. Att rösta är det viktigaste sättet för oss att göra våra röster hörda i politiken. Varje val finns det människor som säger att deras röst inte spelar någon roll eller att deras röst inte kommer att göra någon skillnad. Men det är helt enkelt inte sant. Din röst är din chans att göra din röst hörd och påverka valresultatet.

Val till riksdagen

Riksdagsvalet hålls vart fjärde år den andra söndagen i september. Riksdagsvalet är för att välja riksdagsledamöter och regering. Det är dessa som kommer styra Sverige och stifta nya lagar.

Val till landstinget

Val till landstingsfullmäktige hålls samtidigt som riksdagsvalet. Landstinget ansvarar för saker som vård och omsorg, kollektivtrafiken och mer.

Val till kommunen

Kommunen är den minsta statliga enheten i Sverige. Kommunen ansvarar för saker som barnomsorg, skolor, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare, socialtjänst och kommunala vägar och byggnader.

Val till Europaparlamentet

Europaparlamentet är det enda direktvalda organet i Europeiska unionen. Parlamentet har befogenhet att anta lagstiftning, välja kommissionens ordförande och godkänna eller förkasta internationella avtal. Val till Europaparlementet hålls vart femte år.

Vem kan rösta?

För att få rösta i riksdagsvalet måste du vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år.

Om du inte är svensk medborgare men medborgare i ett annat EU-land kan du rösta i valet till Europaparlamentet.

För att få rösta i val till landstinget och kommunen ska du antingen vara svensk medborgare över 18 år, eller något av följande:

  • är medborgare i en EU-medlemsstat eller Island eller Norge, och är folkbokförd i landstinget du röstar i.
  • medborgare i något annat land som har varit folkbokförd i Sverige i mer än tre år före valdagen och är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Att rösta är viktigt eftersom det ger dig möjlighet att påverka de beslut som fattas om saker som påverkar ditt liv. Oavsett om det handlar om nationella eller lokala frågor är röstning ditt sätt att få inflytande över vad som händer. Så se till att du gör ditt val och gör din röst hörd på valdagen.