Jämställdhet & integration

Jämlikhet

Kampen för jämlikhet mellan könen är långt ifrån över

Det har gått nästan ett sekel sedan kvinnor fick rösträtt, men jämställdhet är fortfarande ett svårfångat mål. I många delar av världen förvägras kvinnor fortfarande grundläggande rättigheter och möjligheter. De får mindre betalt än män för att utföra samma arbete, de är ofta utestängda från ledande positioner och utsätts för diskriminering och våld både i …

Kampen för jämlikhet mellan könen är långt ifrån över Läs mer »