allierad

7 tips för allierade & bundsförvanter

Det talas mycket om allierade i dessa dagar. Vad innebär det att vara en allierad? Hur kan man vara en bra allierad? Och, kanske viktigast av allt, vad kan allierade göra för att stödja HBTQ+-samhället? I den här artikeln kommer vi att utforska dessa frågor och ge 10 tips för att vara en bra allierad.

En allierad är en person som stöder och står upp för marginaliserade gruppers rättigheter, även om han eller hon inte själv identifierar sig med dessa grupper. Alla kan vara allierade, även om de själva tillhör en marginaliserad grupp. Allierade är viktiga eftersom de bidrar till att skapa ett mer rättvist och jämlikt samhälle. Här är några tips för att vara en bra allierad:

Lyssna

Lyssna på och lär dig av medlemmar av den grupp som du försöker stödja. Många allierade har ovanan att överrösta de personer de säger sig vilja hjälpa. Detta är motsatsen till en bra allierad. Du bör försöka förstå erfarenheterna och perspektiven hos den grupp som du stöder och sedan använda dina privilegier för att hjälpa till att förstärka deras röster. Det kan vara allt ifrån att lita på vad din kollega säger om hur de upplever saker, till att lyssna när din kompis byter pronomen.

Anta inte

Bara för att någon tillhör en marginaliserad grupp betyder det inte att de vill ha eller behöver din hjälp. Det är viktigt att alltid kontrollera med människor innan du antar att de behöver din hjälp eller stöd.

Utbilda dig själv

Om du vill vara en bra allierad är det viktigt att du utbildar dig om erfarenheterna och perspektiven hos de grupper som du försöker stödja. Det finns många bra böcker, artiklar och webbplatser som kan hjälpa dig att lära dig mer om dessa frågor. Förvänta dig inte att marginaliserade grupper ska lägga all sin energi på att utbilda dig. Många tror sig ha rätten att tvinga kollegor och vänner utbilda dem, bara för att de tillhör marginaliserade grupper. Detta är inte bra allyship.

Använd dina privilegier

Allierade har privilegier helt enkelt genom att genom att inte tillhöra en marginaliserad grupp. Om du till exempel är en vit allierad har du privilegiet att inte behöva tänka på ras hela tiden. Du kan använda detta privilegium för att hjälpa till att bryta ner barriärer och utmana diskriminering av marginaliserade grupper. Det kan vara något så enkelt som att säga ifrån när du hör ett rasistiskt skämt eller att påtala diskriminerande beteende när du ser det. Det kan också vara att lyfta fram dessa personer i jobbsituationer, som att se till att de får chansen att visa vad de kan.

Var en aktiv allierad

Att vara allierad är inte en passiv handling. Det är något du gör varje dag, både i stort och smått. Du kan börja med att helt enkelt vara öppen för att lära dig om och lyssna på andras erfarenheter. Därifrån kan du vidta åtgärder för att stödja marginaliserade grupper på din arbetsplats, i ditt samhälle och utanför.

Inse när du har fel

När du gör ett misstag, erkänn det och försök att göra det bättre nästa gång. Detta är en viktig del av att vara en allierad. Ingen är perfekt, men vi kan alla sträva efter att göra det bättre.

Använd inte marginaliserade grupper som symboler

Vissa företag och organisationer försöker använda medlemmar av marginaliserade grupper som symboler för att visa att de är jämställda. Det kan vara att tvinga rasifierade personer och kvinnor vara med på alla bolagets bilder även fast de är i minoritet och har annat viktigare att göra. Detta är skadligt eftersom det dels ger en bild av att ni är ”klara” med jämställdhet, samt att ni tvingar personer göra saker som de inte egentligen har tid för.

En del människor tror att en allierad bara handlar om att stödja marginaliserade grupper och deras rättigheter, men det är mycket mer än så. Att vara en allierad är en aktiv roll och man lär sig nya saker hela tiden.

Detta är bara några av de sätt på vilka du kan vara en bra allierad. Men med detta och hjärtat på rätta stället kommer du långt.