Värdering

Varför ditt företag behöver värderingar (och hur du hittar era)

I dagens samhälle är konsumenterna mer samvetsgranna än någonsin när det gäller vilka företag de gör affärer med. De vill veta att de varumärken de stöder står för något och att de har en positiv inverkan på världen. Om du vill skilja ditt företag från konkurrenterna är det viktigt att utveckla värderingar och sociala åtaganden som ger genklang hos din målgrupp.

När kunderna vet att ditt företag bryr sig om samma saker som de själva, är det mycket troligare att de förblir lojala och fortsätter att göra affärer med dig. Om du kan ta reda på vad som är viktigt för din målgrupp och kommunicera dessa värderingar på ett effektivt sätt, kommer du att skapa en stark kontakt med dem som kommer att gynna ditt företag.

I den här artikeln diskuterar vi varför värderingar är viktiga för företag och hur du kan skapa dem för ditt eget företag. Fortsätt läsa för att få veta mer!

Vad är en värdering?

Värderingar är viktiga för företag eftersom de ger vägledning och riktning. De hjälper dig att fatta beslut om hur du ska driva ditt företag och vilken typ av påverkan du vill ha på världen. När du har värderingar är det lättare att bygga ett varumärke som människor kan lita på och tro på.

Hur hittar man sina värderingar?

Att skapa värderingar för ditt företag är inte så svårt som att det kan tyckas. Först måste du sätta dig ner och fundera på vad ditt företag står för. Vilka är dina mål och målsättningar? Vilken typ av påverkan vill du åstadkomma? När du har en god förståelse för ditt företags uppdrag kan du börja utveckla värderingar som ligger i linje med detta.

Dina värderingar bör återspegla den typ av företag du vill vara och de bör vägleda allt från ditt sätt att arbeta till de produkter och tjänster du erbjuder. Om du är om du har svårt att komma på värderingar kan du fråga dina anställda eller kunder vad de anser att ditt företag representerar. Du kan också söka inspiration hos andra företag. Exempelvis glassföretaget Ben&Jerry’s är kända för sitt sociala engagemang och politiska arbete.

Om ni gör mat kan ni se till produktionskedjan, kanske brinner ni för hälsosam mat, eller för lokal producerad mat. För serviceföretag kan ni se saker som era moraliska värderingar. Brinner ni för socialt ansvar eller för att alla ska ha lika rättigheter?

Hur kommunicerar ni era värderingar?

När du har tagit fram dina värderingar är det viktigt att kommunicera dem effektivt till din målgrupp. Det bästa sättet att göra detta är att integrera dem i ditt varumärkesarbete. Dina värderingar bör återspeglas i det sätt på vilket du marknadsför och positionerar ditt företag. De bör också vara tydliga i ditt sätt att interagera med kunder och anställda.

Om du vill se till att din målgrupp känner till dina värderingar, se till att de finns med på din webbplats och i allt marknadsföringsmaterial. Du kan också använda sociala medier för att dela dina värderingar med världen. När du skriver om dina värderingar, se till att dela relevanta bloggartiklar eller nyhetsartiklar.

Genom att kommunicera dina värderingar på ett effektivt sätt kan du locka till dig kunder som överensstämmer med dem. Detta kommer att hjälpa dig att bygga upp en stark kundbas som är lojal mot ditt varumärke.

Är du redo att börja utveckla värderingar för ditt företag? Lycka till!