chef

Vad du som chef bör veta om jämställdhet

Jämställdhet är ett hett ämne på arbetsplatsen just nu. Många pratar om det, men alla förstår inte vad det innebär. Som chef är det viktigt att du förstår vad jämställdhet är och hur du kan skapa en arbetsplats som stöder det. Det har inte bara med moral att göra, det är olagligt att diskriminera. I den här artikeln kommer vi att diskutera några av de saker du bör veta om jämställdhet på arbetsplatsen. Vi kommer också att prata om de osynliga fördomar som finns mot kvinnor, rasifierade och andra marginaliserade grupper och hur du kan motverka dem.

Jämställdhet på arbetsplatsen innebär att alla har samma möjligheter att lyckas. Detta omfattar saker som lika lön för lika arbete, tillgång till befordringar och möjligheter samt frihet från diskriminering och trakasserier. Tyvärr är ojämlikhet fortfarande en realitet på många arbetsplatser. Kvinnor får ofta mindre betalt än män för att utföra samma arbete, och många med utländska namn diskrimineras i rekryteringsprocessen. Ofta är dessa saker dolda, och det är inte alltid helt självklart vad som är rasism, sexism eller annat. Så hur ska du tänka som chef för att se till att dina anställda alla får samma möjligheter och att de känner sig trygga på arbetsplatsen?

Företagets egna fördomar

Det finns många saker du som chef kan göra för att skapa en mer jämställd arbetsplats. En av de viktigaste sakerna är att syna företagets egna fördomar. Om ni exempelvis enbart är vita straighta män i chefsroller så finns det antagligen en orsak till detta. Kanske uppfattas kvinnorna på arbetsplatsen som inte tillräckligt ledande för att bli chefer, men är det verkligen så?

Ofta tolkar vi personer olika baserat på deras kön, etnicitet eller andra markörer. Kan det vara så att en drivande person uppfattas som chefsmaterial när hen är man, men som divig eller gnällig när hen är kvinna? Kan det vara så att ni av rädsla för vad kunderna kommer säga förväntar er mer av kvinnor och utlandsfödda innan de kan nå en chefsposition? Detta är mycket vanliga fördomar, men detta är en form av diskriminering.

Låt inte fördomarna vara beslutsfattare

Det är viktigt att vara medveten om dina egna fördomar och hur de kan påverka ditt beslutsfattande. Det bästa sättet att motverka dessa fördomar är att se till att alla har samma möjligheter att söka ledarroller. Detta kan göras genom att göra arbetsbeskrivningarna könsneutrala och anonyma, använda sig av rekryteringspaneler med mångfald och utbilda chefer i omedvetna fördomar.

Genom att skapa en mer jämställd arbetsplats gör du inte bara din del för att bekämpa diskriminering, utan du gör också din arbetsplats mer produktiv och framgångsrik.

Investera i utbildning

Ett bra sätt att få in mångfald och jämlikhet i organisationen är att satsa på utbilding. Det kan vara att skicka era chefer på utbildningar om diskriminering och fördomar, eller att låta era kvinnliga anställda gå på företagsevent för kvinnor. Det finns också många online-kurser och material som du kan använda för att utbilda dig själv och dina anställda i dessa frågor.

Även utan budget kan ni komma igång med enklare saker som exempelvis youtube-videor och annat gratismaterial. Det viktigaste är att du tar dig tid att lära dig om dessa frågor och hur de påverkar din arbetsplats.

Gör en plan

Att skapa en mer jämställd arbetsplats är inget som sker över en natt. Det kräver ett långsiktigt engagemang från ledningen för att se till att alla har samma möjligheter att lyckas. Genom att vara medveten om dina egna fördomar, genom att investera i utbildning och utarbeta en plan kan du skapa en arbetsplats som stöder jämställdhet.

Se till att planen är förankrad både i ledningsgrupp och hos de anställda. Det kan göras med hjälp av ambassadörer, och tänk på att dessa ska spegla hur ni ser ut som arbetsgrupp. Exempelvis lyssnar ofta män hellre på andra män än kvinnor, så allierade har en viktig roll att spela i detta.

Jämställdhet är en viktig fråga på arbetsplatsen och det finns många saker som chefer kan göra för att främja den. Detta är bara några saker du kan göra för att skapa en mer jämställd arbetsplats. Vilka andra åtgärder kan du vidta för att säkerställa jämställdhet på din arbetsplats?