Anlita inspirerande föreläsare för en mer inkluderade arbetsplats

Som ledare kan du på olika sätt försöka skapa en mer medveten och vänlig arbetsplats. Det bästa är att integrera personalen i arbetet och du kan göra det på olika sätt. Bland annat genom att planera in workshop med syftet att belysa olika frågor.

Ett uppskattat inslag brukar vara föreläsningar och här finns det flera bra alternativ att titta närmare på i form av så kallade ledarskapsföreläsningar där du dessutom kan skräddarsy innehållet.

Workshop och föreläsning

Gemenskap och engagemang är två faktorer som bidrar till motivation när det gäller arbetsplatsen. Därför är det alltid en god idé att kombinera en föreläsning med någon form av workshop där personalen får arbeta engagerat. Författaren Gunnel Ryner håller en ledarskapsföreläsning som är både inspirerande och lärorik för personal och ledare. Hon har förmågan att förmedla vikten av arbetsglädje och ett positivt ledarskap. Bokar du Ryner kan du även få innehållet skräddarsytt utifrån de behov du upplever finns på arbetsplatsen. Som chef kan du påverka arbetsplatsen genom att engagera din personal. Just det här nämns ofta som en viktig faktor när det gäller trivsel och välmående på en arbetsplats:

”Chefer har en otroligt viktig roll. Du som chef är en väldigt viktig person för att engagera dina medarbetare.”, skriver den digitala tidningen Chef.se i en artikel.

Workshops och föreläsningar kan göra stor skillnad och framför allt om du försöker att skapa ett tema för båda delarna. Är syftet att skapa en mer inkluderande arbetsplats kan du exempelvis få en skräddarsydd föreläsning av Gunnel Ryner och sedan använda det materialet som utgångspunkt för en workshop.